Strona używa plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies.

Korzystając ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Uprzejmie przypominamy, że umowa ubezpieczenia medycznego dla Pracowników PKP PLK oraz członków Ich rodzin, zawarta za pośrednictwem Spółki easIT, wygasa z dniem 31.05.2019

Przystąpienie do grupowego ubezpieczenia zdrowotnego LUX MED

Aby przystąpić do programu należy:

  1. zarejestrować konto użytkownika na platformie ubezpieczeniowej*,
  2. zapoznać się z warunkami ubezpieczenia dostępnymi w zakładce Dokumenty do pobrania,
  3. wypełnić i zapisać formularz deklaracji podając wszystkie wymagane dane (oznaczone gwiazdką),
  4. wydrukować i podpisać dokument deklaracji wraz ze zgodą na potrącanie składki z wynagrodzenia,
  5. powyższe dokumenty dostarczyć do komórki właściwej ds. rachunkowości ze względu na miejsce zatrudnienia do 20-go dnia każdego miesiąca (aby opieka rozpoczęła się od 1 dnia następnego miesiąca).
* - Rejestracja Konta Użytkownika umożliwia sprawną obsługę ubezpieczenia grupowego.
Użytkownicy systemu zyskują możliwość zgłaszania w wygodny sposób wniosków reklamacji w ramach programu Moja Dostępność (patrz: zakładka Reklamacja). Ponadto mogą skorzystać z atrakcyjnych ofert ubezpieczenia wyjazdu zagranicznego, a także domu oraz mieszkania.


Rezygnacja z grupowego ubezpieczenia zdrowotnego w PZU

Aby zrezygnować z dotychczasowego ubezpieczenia zdrowotnego w PZU (świadczeniodawcą również był LUX MED), należy wydrukować i podpisać oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia, które jednocześnie cofa zgodę na potrącanie składki z wynagrodzenia Pracownika. Gotowy wzór dostępny jest w zakładce Dokumenty do pobrania.
Ważne jest dostarczenie powyższego dokumentu do komórki ds. rachunkowości – w przeciwnym wypadku może się zdarzyć, że z wynagrodzenia zostanie potrącona podwójna składka za ubezpieczenie.

Rezygnacja z grupowego ubezpieczenia zdrowotnego LUX MED

Aby zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej świadczonej w ramach umowy podpisanej z LMG Försäkrings AB SA, należy wydrukować i podpisać dokument rezygnacji z ubezpieczenia (wzór dostępny w zakładce Dokumenty do pobrania) i dostarczyć go do komórki właściwej ds. rachunkowości ze względu na miejsce zatrudnienia.