Strona używa plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies.

Korzystając ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Uprzejmie przypominamy, że umowa ubezpieczenia medycznego dla Pracowników PKP PLK oraz członków Ich rodzin, zawarta za pośrednictwem Spółki easIT, wygasa z dniem 31.05.2019

Prezentujemy Państwu program grupowego ubezpieczenia zdrowotnego, dedykowanego pracownikom PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz członkom ich rodzin. Przy współpracy z brokerem ubezpieczeniowym, w wyniku przetargu wybrany został korzystny zakres pakietu, w którego skład wchodzi m.in. pełne spektrum diagnostyki (wszystkie badania do jednostkowej kwoty 1500 zł.). Wszystkie dostępne świadczenia zostały wymienione w zakładce „Zakres pakietu".

Aby przystąpić do ubezpieczenia wystarczy wypełnić elektroniczną deklarację przystąpienia, wskazując wybrany wariant: indywidualny, partnerski bądź rodzinny. Następnie wydrukowaną i podpisaną deklarację wraz ze zgodą na potrącanie składki należy dostarczyć do komórki właściwej ds. rachunkowości ze względu na miejsce zatrudnienia do 20-go dnia każdego miesiąca (aby opieka rozpoczęła się od 1 dnia następnego miesiąca).

Ceny poszczególnych pakietów prezentują się następująco:

Indywidualny Partnerski Rodzinny
Ochroną ubezpieczeniową objęty jest Pracownik Ochroną ubezpieczeniową objęty jest Pracownik, Współmałżonek/Partner życiowy lub dziecko* Ochroną ubezpieczeniową objęty jest Pracownik, małżonek/partner życiowy oraz wszystkie dzieci*
59,60 zł 130,00 zł 238,00 zł

* Dziecko własne lub przysposobione, pozostające na utrzymaniu Pracownika, do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku gdy się uczy lub studiuje w trybie stacjonarnym do ukończenia 26 roku życia.
** Deklaracje bez dołączonej zgody na potrącanie składki z wynagrodzenia nie będą przyjmowane.

Korzyści wynikające z przystąpienia do Programu:

  • wysoki standard świadczonych usług oferowanych przez grupę LUX MED,
  • gwarantowane terminy wizyt lekarskich, badań laboratoryjnych i diagnostycznych,
  • dostęp do 85 placówek własnych LUX MED oraz ponad 1000 placówek partnerskich w całej Polsce.