Strona używa plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies.

Korzystając ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

SUMA UBEZPICZENIA Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV Wariant V Wariant VI
12 000zł 15 500 zł 17 000 zł 21 000 zł 24 500 zł 36 000 zł
Świadczenia w ramach opcji podstawowej Wysokość świadczenia
1. uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW 1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu 120 zł 155 zł 170 zł 210 zł 245 zł 360 zł
2. śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW 100% SU 12 000zł 15 500 zł 17 000 zł 21 000 zł 24 500 zł 36 000 zł
3. koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (w wyniku NW) do 30% SU 3 600 zł 4 650 zł 5 100 zł 6 300 zł 7 350 zł 10 800 zł
4. koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 30% SU 3 600 zł 4 650 zł 5 100 zł 6 300 zł 7 350 zł 10 800 zł
5. uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 1% SU 120 zł 155 zł 170 zł 210 zł 245 zł 360 zł
6. zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 20% SU 2 400 zł 3 100 zł 3 400 zł 4 200 zł 4 900 zł 7 200 zł
7. śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW 10% SU 1 200 zł 1 550 zł 1 700 zł 2 100 zł 2 450 zł 3 600 zł
8. pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia 1% SU 120 zł 155 zł 170 zł 210 zł 245 zł 360 zł
9. wstrząśnienia mózgu w wyniku NW 1% SU 120 zł 155 zł 170 zł 210 zł 245 zł 360 zł
10. zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem lub piorunem 2% SU 240 zł 310 zł 340 zł 420 zł 490 zł 720 zł
Świadczenia w ramach opcji dodatkowych określonych w OWU Wysokość świadczenia
11. D1 - śmierć ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego 100% SU (płatne dodatkowo poza świadczeniem z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku NW) 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 15 000 zł 15 000 zł 20 000 zł
12. D4 - Pobyt w szpitalu w wyniku NW 1% SU / dzień pobytu świadczenie płatne od 1 dnia przy pobycie w szpitalu minimum 3 dni. Wypłata maksymalnie za 90 dni pobytu. 3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł
13. D10 - koszty leczenia i rehabilitacji w wyniku NW (podlimit na zwrot kosztów rehabilitacji 500 zł) do 20% SU 4 000 zł 4 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł
SKŁADKA ZA 1 OSOBĘ
38,89 zł 50,00 zł 55,56 zł 66,67 zł 77,78 zł 111,12 zł
SKŁADKA ZA 1 OSOBĘ - Z ROZSZERZENIEM O WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU
51,67 zł 65,00 zł 72,23 zł 86,67 zł 101,12 zł 144,45 zł
Wybierz Wybierz Wybierz Wybierz Wybierz Wybierz
WARIANTY DODATKOWE Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV
Świadczenie (OPCJA DODATKOWA) Wysokość świadczenia
14. Opcja DODATKOWA D5 - Pobyt w szpitalu w wyniku choroby świadczenie wypłacane w przypadku pobytu w szpitalu w wyniku choroby trwającego minimum 5 dni.
Odpowiedzialność ograniczona do dwóch zdarzeń w ciągu okresu ubezpieczenia. Wypłata drugiego świadczenia może mieć miejsce gdy między pobytami w szpitalu nastąpiła przerwa wynosząca minimum 30 dni.
150 zł 200 zł 250 zł 300 zł
15. Opcja DODATKOWA D6 - Poważne zachorowanie 100% SU w przypadku zdiagnozowania w okresie ubezpieczenia choroby wskazanej w OWU. 750 zł 1 000 zł 1 250 zł 1 500 zł
DOPŁATA ZA 1 OSOBĘ
4,00 zł 5,00 zł 8,00 zł 10,00 zł

Za zapłatą dodatkowej składki InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group udziela również ochrony osobom wyczynowo uprawiającym sport, tj. biorącym udział w:

  • a) treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych,
  • b) podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w szkołach sportowych,
  • c) uprawianiu sportu w celach zarobkowych, oznaczających otrzymywanie na podstawie umowy u pracę lub umowy cywilnoprawnej wynagrodzenia (w tym stypendium, diety, zasiłku) z tytułu uprawiania dyscyplin sportowych, zarówno w formie indywidualnej, jak i zespołowej.

Bez zwyżki składki InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group udziela ochrony osobom:

  • a) uprawiającym sport podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji, również w klasach sportowych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem szkoły sportowej,
  • b) uczestniczącym w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniowskich) klubów sportowych,
  • c) biorącym udział w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem szkoły sportowej,
  • d) rekreacyjnie uprawiającym sport.