Strona używa plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies.

Korzystając ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Przystąpienie Pracownika do programu ubezpieczenia na życie

Do ubezpieczenia można przystąpić za pośrednictwem formularza online. W tym celu należy postępować według poniższych kroków:

  1. zarejestrować Konto Użytkownika na platformie ubezpieczeniowej,
  2. zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia dostępnymi w zakładce dokumenty do pobrania,
  3. wypełnić formularz online, wybierając odpowiedni wariant i uzupełnić wszelkie wymagane dane oznaczone czerwoną gwiazdką,
  4. zapisaną w systemie deklarację wydrukować i złożyć podpisaną wraz ze zgodą na potrącanie składki z wynagrodzenia do osób wyznaczonych do obsługi ubezpieczeń grupowych do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc świadczenia ochrony ubezpieczeniowej.

Osoby, które były objęte dotychczasową umową ubezpieczenia grupowego w PZU i zachowają ciągłość ubezpieczenia, mogą wypełnić deklarację przystąpienia przebywając na zwolnieniu lekarskim albo świadczeniu rehabilitacyjnym. W opisywanym przypadku wyższa jest również górna granica wieku – do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby które nie ukończyły 75 lat.


Przystąpienie uprawnionych członków rodziny Pracownika do programu ubezpieczenia na życie

UWAGA! Członkowie rodziny Pracownika mogą przystąpić do ubezpieczenia tylko w sytuacji, w której ubezpieczony jest sam Pracownik. Nie jest natomiast wymagane, aby przystępowali w tym samym wariancie.

Pracownik, poprzez aplikację, zgłasza członków swojej rodziny według następujących kroków:

  1. zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia dostępnymi w zakładce dokumenty do pobrania,
  2. wypełnienie formularza online, zaznaczając odpowiedni typ ubezpieczonego: małżonek, partner życiowy albo pełnoletnie dziecko oraz uzupełniając pozostałe obowiązkowe dane (oznaczone czerwoną gwiazdką),
  3. wydrukowanie deklaracji z systemu i podpisanie jej przez Pracownika (zgoda na potrącanie składki z wynagrodzenia) oraz członka rodziny (podpis osoby przystępującej do umowy),
  4. złożenie podpisanej deklaracji do osób wyznaczonych do obsługi ubezpieczeń grupowych do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc świadczenia ochrony ubezpieczeniowej.