Strona używa plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies.

Korzystając ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wariant Opcja Rodzinna Opcja Ochronna
Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV Wariant V Wariant VI Wariant VII Wariant VIII Wariant IX Wariant X
Składka miesięczna 37,90 zł 48,00 zł 57,70 zł 65,11 zł 68,51 zł 73,09 zł 82,33 zł 46,49 zł 46,18 zł 65,48 zł
Zakres świadczeń Wysokość świadczenia w PLN
Zgon Ubezpieczonego 35 000 40 000 45 000 52 000 52 000 58 000 64 000 25 000 50 000 80 000
Zgon Ubezpieczonego spowodowany zawałem serca lub udarem mózgu 60 000 65 000 70 000 94 000 94 000 100 000 108 000 35 000 75 000 120 000
Zgon Ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem 70 000 80 000 90 000 104 000 104 000 116 000 128 000 50 000 100 000 160 000
Zgon Ubezpieczonego spowodowany wypadkiem komunikacyjnym 105 000 120 000 135 000 156 000 156 000 174 000 192 000 75 000 150 000 240 000
Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku przy pracy 105 000 120 000 135 000 156 000 156 000 174 000 192 000 75 000 150 000 240 000
Zgon Ubezpieczonego spowodowany wypadkiem komunikacyjnym przy pracy 140 000 160 000 180 000 208 000 208 000 232 000 256 000 100 000 200 000 320 000
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (za 1 % uszczerbku) 160 250 300 320 320 360 420 600 500 800
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (za 100% uszczerbku) 16 000 25 000 30 000 32 000 32 000 36 000 42 000 60 000 50 000 80 000
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub udarem mózgu (za 1 % uszczerbku) 160 250 300 320 320 360 420 600 500 800
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub udarem mózgu (za 100% uszczerbku) 16 000 25 000 30 000 32 000 32 000 36 000 42 000 60 000 50 000 80 000
Zgon małżonka lub partnera Ubezpieczonego 8 000 12 500 15 000 17 500 17 500 18 000 20 000 - - -
Zgon małżonka lub partnera spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem 16 000 25 000 30 000 35 000 35 000 36 000 40 000 - - -
Osierocenie dziecka 1) 2 800 3 200 3 800 4 200 4 200 4 800 5 400 - - -
Zgon dziecka Ubezpieczonego 2 700 3 600 4 200 4 800 4 800 5 100 5 400 - - -
Zgon rodziców lub rodziców małżonka 2 000 2 600 3 000 3 200 3 200 3 400 3 600 - - -
Urodzenie się dziecka Ubezpieczonemu 1 000 1 300 1 500 1 600 1 600 1 700 1 800 - - -
Urodzenie się martwego dziecka Ubezpieczonemu 3 000 3 200 3 800 3 200 3 200 3 400 3 600 - - -
Świadczenie za pobyt w szpitalu spowodowany chorobą 2) 60 70 75 80 80 90 100 90 80 100
Świadczenie za pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem 3) 150 170 190 200 200 240 260 240 200 260
Leczenie specjalistyczne - - - - 3 000 3 000 3 000 4 000 3 000 3 000
Świadczenie apteczne - - - - 300 300 300 400 300 300
Wystąpienie ciężkiej choroby u Ubezpieczonego 5 000 6 000 7 000 8 000 8 000 8 500 9 000 10 000 5 000 7 000
Operacje
chirurgiczne 4)
I klasy 1 500 2 000 2 500 3 000 3 000 3 500 4 000 4 000 2 500 3 500
II klasy 750 1 000 1 250 1 500 1 500 1 750 2 000 2 000 1 250 1 750
III klasy 450 600 750 900 900 1 050 1 200 1 200 750 1 050
IV klasy 150 200 250 300 300 350 400 400 250 350
V klasy 75 100 125 150 150 175 200 200 125 170
Wybierz Wybierz Wybierz Wybierz Wybierz Wybierz Wybierz Wybierz Wybierz Wybierz

1) Dziecko do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku dziecka uczącego się do 25 roku życia. Świadczenie dla każdego dziecka.

2) Minimalny pobyt 2 dni; świadczenie wypłacane za każdy dzień pobytu w szpitalu.

3) Pobyt trwający powyżej 1 dnia; świadczenie wypłacane za pobyt od 1 do 14 dnia. Wysokość świadczenia od 15 dnia pobytu będzie wynosiła kwotę wskazaną za pobyt w szpitalu spowodowany chorobą.

4) Wykaz operacji chirurgicznych przypisanych do odpowiednich klas znajduje się w Wykazie operacji chirurgicznych, dostępnym w dokumentach do pobrania.