Strona używa plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies.

Korzystając ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Ubezpieczenie wyjazdów zagranicznych przygotowane zostało specjalnie dla Państwa.
Aby skorzystać z ubezpieczenia należy zarejestrować konto w Systemie.

W zależności od miejsca docelowego podróży dostępne są różne warianty ubezpieczenia.

Program oferowany jest w formie pakietu, który może zawierać:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia (KL) wraz z assistance,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 • bagażu podróżnego (BP),
 • odpowiedzialność cywilną w czasie podróży zagranicznej (OC).

Dodatkowo ubezpieczenie można poszerzyć o:

 • następstwa chorób przewlekłych i nowotworowych,
 • wykonywanie pracy zarobkowej lub wolontariat za granicą,
 • amatorskie uprawianie sportu,
 • wyczynowe i zawodowe uprawianie sportu,
 • uprawianie sportów wysokiego ryzyka,
 • uprawianie sportów ekstremalnych,
 • sprzęt sportowy,
 • odpowiedzialność cywilną z tytułu uprawiania sportu.

Zgodnie z OWU osoba powyżej 65 roku życia nie może zostać objęta ochroną ubezpieczeniową na terenie
Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz Australii.