Strona używa plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies.

Korzystając ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wersja ubezpieczenia Travel Travel Sport
Wariant ubezpieczenia Xsmall Small Medium Large Xlarge Xsmall Small Medium Large Xlarge
Assistance Całodobowy dyżur Centrum Alarmowego
Assistance – koszty zakwaterowania i wyżywienia osoby towarzyszącej. Limit do 100 euro/dzień, maksymalnie 7 dni.
Assistance – natychmiastowa pomoc – wariant podstawowy
Assistance – natychmiastowa pomoc – wariant rozszerzony
Assistance – opóźnienie lotu powyżej 5 godzin. Limit do 200 euro.
Assistance – pomoc prawna (adwokat, tłumacz)
Assistance – pomoc w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów
Assistance – pomoc w przypadku wcześniejszego powrotu do RP lub kraju rezydencji
Bagaż podróżny
Bagaż podróżny – opóźnienie w dostarczeniu bagażu podróżnego powyżej 5 godzin
Bagaż podróżny – utrata, zniszczenie lub uszkodzenie wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku
Bagaż podróżny – utrata, zniszczenie lub uszkodzenie wskutek wypadku komunikacji
Bagaż podróżny – utrata, zniszczenie lub uszkodzenie wskutek zdarzenia losowego
Bagaż podróżny – zniszczenie lub uszkodzenia wskutek akcji ratowniczej
Choroby przewlekłe
KL – badania i zabiegi ambulatoryjne
KL – komora dekompresyjna, jeśli wykupiono sporty wysokiego ryzyka
KL – konsultacje lekarskie wraz z dojazdem lekarza
KL – koszty transportu osób bliskich
KL – koszty zaplanowanej podróży. Limit 500 euro.
KL – naprawa/zakup okularów i protez zniszczonych w wyniku NW. Limit 10% sumy ubezpieczenia.
KL – natychmiastowa pomoc stomatologiczna. Limit 250 euro.
KL – opieka nad niepełnoletnimi dziećmi
KL – pobyt w szpitalu
KL – transport ubezpieczonego do najbliższego szpitala
KL – wariant podstawowy
KL – wariant rozszerzony
KL – wizyta lekarska lub transport związany z ciążą
Konsumpcja sumy ubezpieczenia
Koszty ratownictwa
Koszty transportu do RP lub kraju rezydencji, w przypadku nagłego zachorowania lub NW
Koszty transportu zwłok, w przypadku śmierci w wyniku NW lub nagłego zachorowania
Koszty zakupu trumny lub urny i kremacji. Limit 1250 euro.
NNW
NNW – śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku w ciągu 12 m-cy po zdarzeniu
NNW – trwały uszczerbek na zdrowiu. Limity wg tabeli w owu.
OC w życiu prywatnym
OC w życiu prywatnym – franszyza integralna 250 euro.
OC w życiu prywatnym – koszty opinii rzeczoznawców
OC w życiu prywatnym – koszty wynajęcia obrońcy Ubezpieczonego w trakcie procesu
OC w życiu prywatnym – koszty zapobieżenia zwiększeniu się rozmiaru szkody
Praca fizyczna za granicą. Nie dotyczy opcji: Rodzina.
Sport – amatorskie uprawianie sportu
Sport – sporty ekstremalne
Sport – uprawianie sportów wysokiego ryzyka
Sport – zawodowe i wyczynowe uprawianie sportu
Sport – sprzęt sportowy – suma ubezpieczenia 700 euro
Sport – OC związana z uprawianiem sportu – suma gwarancyjna 10000 euro
Zakres terytorialny – Kraje ościenne
Zakres terytorialny – Kraje ościenne, Europa
Zakres terytorialny – Kraje ościenne, Europa i Świat